Védetté nyilváníttatja Nagysándor József búcsúlevelét a Kultúráért Felelős Államtitkárság

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága kezdeményezésére védetté nyilvánítási eljárást indított Nagysándor József vezérőrnagy, aradi vértanú nemrég előkerült, nagybátyjához írott búcsúlevele ügyében a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ.